Wisselaandrijving met servo 2.0 - deel 6

Weichenstellhebel 200x200px
Wat nu, alweer een ontwerp voor een wisselaandrijving met een servo? Dat kennen we nu wel. Ja, dat mag dan waar zijn, er is altijd ruimte voor een origineel idee. Wij zijn van mening dat dit een ontwerp is dat wat toe voegt aan het aanbod.

En die 2.0, dat slaat op het feit dat ons eerste idee toch niet was wat we er van hadden gehoopt. Voortschrijdend inzicht heet zo iets met een mooi woord. Waarmee we tevens ook aangeven dat we niet zomaar iets hebben bedacht.

Het uitgangspunt was een makkelijk (na) te bouwen aandrijving, zonder al te veel kosten. En dan ook nog liefst zo bedrijfszeker mogelijk, gemakkelijk te installeren en te configureren.

Het sluitstuk van deze serie

De laatste onderdelen

We sluiten deze serie af met de bespreking van de connector plaat (en nog een paar kleine details). Voorlopig althans, want we hebben de praktijk nog niet behandeld. Dat zal in een later stadium gebeuren, aan de hand van een bouw en installatie verslag. We verwachten in het tweede kwartaal van 2020 hierover de eerste artikelen te kunnen plaatsen.

De connector plaat

Toch is de kop van dit deel van de serie wel gekozen, want de connector plaat is min of meer te beschouwen als een afsluitend onderdeel van de wisselaandrijving. Het doel van deze plaat is, zoals de naam al suggereert, bedoeld om verbindingen te maken. Het vereenvoudigd namelijk het aansluiten van een hartstuk en is ook nog eens een bescherming voor de aandrijving.

Het is ook mogelijk deze connector plaat weg te laten. Maar met deze wordt het aansluiten van de micro-schakelaar er beslist eenvoudiger op. Zeker als we dit onder onze baan liggend willen uitvoeren. Geen gefröbel met de minieme contacten van de micro-schakelaars. Maar drie stevige soldeerlippen met een oog, die niet beweegbaar zijn.

Al met al is dat een reden dat de steldraad veelal uit verenstaal bestaat. In ontwerp gebruiken we rond 0,8 mm verenstaal. Dit is een compromis tussen stijfheid, buigzaamheid en veerkracht die goed bevalt in de praktijk. Bovendien zijn de kosten laag, zo'n € 0,60 per meter en is het makkelijk verkrijgbaar.

De aansluitingen

De connector plaat heeft aan beide zijden aansluiting. Drie aan de voor- of buitenzijde, vier stuks aan de achter- of binnenzijde. Onderstaand zijn deze zijden respectievelijk links en rechts afgebeeld. Door de gaten komen schroefjes om contacten te verbinden en te bevestigen (deze zijn in de afbeeldingen weggelaten).

 

Aan de drie buiten liggende contacten sluiten we het wissel aan. Het hartstuk komt op het middelste contact, aan de beide buitenste contacten komt telkens de aansluiting met de spoorstaaf waarmee het hartstuk moet worden verbonden. Dit laatste is uiteraard afhankelijk van de stand van het wissel.

Aan de binnen liggende contacten worden de twee micro-schakelaars aangesloten (zie deel 4 van deze serie). Omdat deze microschakelaars bewegelijk zijn gemonteerd, mag het duidelijk zijn dat de aansluitdraden niet te stug mogen zijn. Voorkeur verdient het hier standaard 0,14 of 0,25 mm2 soepel modelbouw montagesnoer te gebruiken.

De afdekplaat
Afdekplaat 200x200px

Om het geheel van stelschroefjes en micro-schakelaars enigzins te beschermen, hebben we ook nog een afdekplaat ontworpen voor deze aandrijving. Deze is overigens dusdanig ontworpen dat, zonder deze afdekplaat te verwijderen, de micro-schakelaars in te stellen. Hiernaast ziet u een afbeelding van de afdekplaat.

Het is niet noodzakelijk de afdekplaat te monteren. Ook zonder deze afdekplaat werkt de aandrijving naar behoren. Maar zeker bij een baan die regelmatig wordt vervoerd raden wij toch aan de afdekplaat te gebruiken, als extra zekerheid tegen beschadigingen.

De gehele aandrijving compleet

Met deze twee laatste onderdelen hebben we de gehele aandrijving nu behandeld. We zijn nu op het punt aangekomen dat we de praktijk kunnen behandelen. Dat begint uiteraard met opbouwen van de aandrijving. Daarna volgt de installatie onder de modelbaan en tenslotte de configuratie van de aandrijving. Als laatste willen we nog even de complete aandrijving laten zien. Hieronder staat een opengewerkte tekening van de aandrijving.

 

In het volgende deel zullen we installatie en het gebruik in de praktijk behandelen. Omdat met name van de installatie en configuratie het nodige vast gelegd moet worden aan fotomateriaal, zullen we niet eerder dan maart 2020 verder kunnen gaan met onze serie. We zullen kijken of we in de tussentijd wat plaatjes op onze Facebook pagina kunnen zetten.

Gepubliceerd 15-01-2019