Wisselaandrijving met servo 2.0 - deel 4

Weichenstellhebel 200x200px
Wat nu, alweer een ontwerp voor een wisselaandrijving met een servo? Dat kennen we nu wel. Ja, dat mag dan waar zijn, er is altijd ruimte voor een origineel idee. Wij zijn van mening dat dit een ontwerp is dat wat toe voegt aan het aanbod.

En die 2.0, dat slaat op het feit dat ons eerste idee toch niet was wat we er van hadden gehoopt. Voortschrijdend inzicht heet zo iets met een mooi woord. Waarmee we tevens ook aangeven dat we niet zomaar iets hebben bedacht.

Het uitgangspunt was een makkelijk (na) te bouwen aandrijving, zonder al te veel kosten. En dan ook nog liefst zo bedrijfszeker mogelijk, gemakkelijk te installeren en te configureren.

Micro-schakelaars - 2

Werking bekrachtiging micro-schakelaars en positionering

Tijd om te kijken hoe de bekrachtiging van de micro-schakelaar in de praktijk er uit ziet. Dat doen we aan de hand van de animatie hieronder. Afgebeeld is de gemonteerde servo met de eerder besproken montage-"vishaak" voor de micro-schakelaars.

Deze "vishaak" is zodanig geconstrueerd, dat deze zowel links als rechts gebruikt kan worden. Het moet nu ook duidelijk zijn, waar de twee gaten in het basis frame en de sleufgaten in de "vishaak" voor dienen. Deze worden gebruikt om de micro-schakelaar te positioneren en vast te zetten.

Animted GIF picture

Schakelende micro-schakelaar

In de animatie is goed te zien hoe de stelarm van de servo de hendel op de micro-schakelaar beweegt. Aan het eind van de slag wordt deze hendel netjes door de stelarm richting de micro-schakelaar bewogen.

Wanneer de hendel bijna vlak ligt tegen de behuizing van de micro-schakelaar, wordt het schakelcontact hiervan bekrachtigd. Mocht de stelarm van de servo nog wat verder doordrukken, dan heeft dit geen consequenties want verder dan vlak tegen de behuizing komt de hendel niet.

Afstellen micro-schakelaars

Het afstellen van de micro-schakelaar is nu heel eenvoudig en bestaat uit slechts twee stappen, voor elke stand van het te bedienen wissel. Dus vier stappen in totaal. Dat kan uiteraard pas als we de gehele aandrijving gereed hebben en onder het wissel is gemonteerd.

Voor de duidelijke uitleg van ons verhaal zullen we het hier alvast behandelen. Daarvoor is het nodig de servo in de juiste stand te zetten. Dat kan middels de beschikbare middelen van uw al dan niet digitale systeem. Echter, het kan ook "handmatig", maar niet door letterlijk met de hand de stelarm van de servo te bedienen.

Niet forceren !

Ga onder geen geval de stelarm van de servo met uw hand verdraaien. Door de toegepaste materialen voor de tandwielen en omzetverhoudingen in de servo, zult u dan zonder twijfel uw servo vernielen.

Servo's mogen uitsluitend middels elektrische aansturing in de juiste stand gezet worden.

Een nuttige investering

Vraagt u eens modelbouwers die van de RC-techniek (Radio Controlled) gebruik maken, b.v. voor auto's of schepen, hoe zij servo's testen. Dan zullen zij veelal een klein apparaatje hebben waarmee zij hun servo's kunnen testen. Met dit handige stuk gereedschap kunnen zij, zonder dat zij zender en ontvanger gebruiken, toch controleren of de servo goed werkt.

Daarom, doe u zelf een plezier en schaf een servotester aan. Voor vaak nog geen 20 euro zijn deze te koop op beurzen en online elektronica- en/of modelbouwshops. En verder heeft uit een voeding nodig. Kijkt u even goed welke spanning de tester nodig heeft.

Veelal worden servotesters geacht gevoed te worden meet een 4,8 tot 6 volt RC-accu, zoals deze in de RC-modelbouw worden gebruikt. Schaft u dus een servotester aan, dan moet u beslissen of u een RC-modelbouwaccu neemt of een eigen voeding.

De eerste is meestal voorzien van een passende steker (ontvanger accu). In het andere geval heeft u minimaal een passende steker met aansluitdraden nodig om de tester op uw voeding aan te sluiten. Denkt u daarbij ook aan de maximale spaning die de servotester vedraagt.

Zoals wijlen een groot voetballer al memoreerde, elk voordeel heeft zijn nadeel. Gebruikt u een modelbouw accu, dan kunt u de tester heel gemakkelijk overal en terplekke inzetten. Het nadeel is dat u hier dan weer een speciale lader nodig heeft om de accu te laden.

Wij gaan er vanuit dat u een dergelijke servotester te beschikking heeft om de wissel te stellen.

Wij gaan er ook vanuit dat u, voordat u de aandrijving heeft samengebouwd, gecontroleerd heeft dat de stelarm van de servo juist is gemonteerd op de aandrijfas.

(middenstand = verticaal)

Er zijn plannen om een dergelijke servotester zelf te bouwen op basis van een Arduino of dergelijke. Hopelijk hierover later meer.

Waarom handmatig?

Waarom zou u handmatig eerst iets testen en daarna nog eens een keer instellingen in uw analoge of digitale systeem uitvoeren? Is dat niet dubbel op? Wij zijn van mening van niet.

Het grote voordeel is dat u geen werkend analoog of digitaal systeem nodig heeft. Denkt u zich eens in dat u nog bezig bent met het opbouwen van uw baan. Gegarandeerd dat u dan uw net gelegde wissel wilt testen nu u er aan alle kanten nog makkelijk bij kunt.

U hoeft ook geen spanning op uw baan te zetten. Met een betrouwbare multimeter of zelfs met een batterij met een lampje er aan, kunt u snel en eenvoudig testen of uw bedrading ook klopt. U hoeft zich dus ook geen zorgen te maken dat u uw systeem schade toebrengt.

En u kunt dit allemaal ter plekke doen. U hoeft niet telkens naar uw paneel of pc te lopen om instellingen te wijzigen. Om vervolgens weer onder de baan te kruipen om te zien of alles werkt naar behoren.

Wanneer u dan tevreden bent hoeft u nog maar één keer naar uw systeem om de stappen van de servo in te stellen. Genoeg voordelen dus om met de hand te testen.

Stap 1 - Wisselstand controleren

Sluit uw tester aan op de wisselaandrijving waarvan u de micro-schakelaars wilt afstellen en zet deze in de middenstand. De goede tester heeft een duidelijk aangegeven, vaak voelbare, middenstand. Draai vervolgens de micro-schakelaar "vishaak" naar de uiterste stand, zowel links als rechts.

Als het goed is staan de wisseltongen van het wissel nu bijna in het midden van het wissel "geparkeerd". Draai nu met de regelknop op de tester de servo zover dat deze goed aanligt aan de vaste spoor staaf (u mag zelf beslissen of u met de recht doorgaande of de afbuigende stand begint).

De aandrijfstang is van verenstaal. Controleer of de drukkracht van de aanliggende tong voldoende is voor een betrouwbaar werkend wissel. Zo nodig draait u de servo nog iets verder. Maar let er wel op dat de servo niet begint te "brommen" of te "zoemen". Dat is het teken dat u te veel kracht vraagt.

Voor de puristen onder ons:
U zou ook nog de opgenomen stroom van de servo kunnen meten. U kunt dan precies zover afstellen zonder de specificaties van de servo te overschrijden.

Stap 2 - Micro-schakelaar afstellen

Wanneer we tevreden zijn met de aanslag van de wisseltong, kun we nu de micro-schakelaar voorzichtig naar de stelarm toe draaien en deze vast zetten. Dit gaat met één enekel schroef die in het sleufgat zit van de "haak".

Vervolgens herhalen we stap 1 en 2 voor de wisseltong voor de andere stand van het wissel.

Indien uw tester een display heeft dat de stand van de servo aangeeft, noteer de beide gevonden standen dan. Dit vergemakkelijkt het later om uw servobesturig in te stellen.
Bijna klaar

Rest nog het aansluiten van de micro-schakelaars aan de rails en het hartstuk. Dat mag uit de losse pols, maar wij hebben daar ook een handige constructie middels een connector-plaat voor bedacht. Daarover later meer.

U kunt nu nog testen of elektrisch alles naar behoren werkt. Doe dat nu, dan hoeft u zich daar in een later stadium geen zorgen meer over te maken. En daarmee is het testen en afstellen van de wisselaandrijving gereed.

 

Tot zover de werking van de micro-schakelaars. In de nog volgende delen zullen we achtereenvolgens het stelmechanisme, het inbouwen van de aandrijving en de connector-plaat gaan behandelen.

Gepubliceerd 01-12-2019