Conrad 210177 lichtsein bouwpakket opgebouwd voor Viessmann multiplex-sturing

DB Ausfahrsignal mit Vorsignal
Onlangs heb ik een Conrad zelfbouwsetje van een Viessmann sein aangeschaft. In dit geval artikel 210177, het "DB Ausfahrsignal mit Vorsignal". Standaard worden alle leds – 9 stuks – apart aangesloten.

Menig modelspoorder zal zich afgevraagd hebben of het niet met minder draadjes kan. Wie het programma van Viessmann bekijkt, zal ongetwijfeld de seinen (en bijbehorende stuurmodules) voor de zogenaamde "multiplex"-sturing gezien hebben. Deze variant vergt slechts 4 draadjes.

Laten we dus eens kijken of we voor ons bouwpakketje ook een dergelijk multiplex sturing kunnen maken.

"The challange is set ...".

Deel 4 - De bouw van het hoofdsein

In het bouwpakket vinden we naast het scherm voor het hoofdsein, de benodigde LEDs voor de groene, de gele en de twee rode "lampen". Verder de al op een printje gemonteerde SMD-LEDs voor de witte lampen en een printje waar all LEDs op gemonteerd zullen worden.

Voor dat we kunnen beginnen met de opbouw van ons sein, moet eerst wel duidelijk zijn, hoe de LEDs in het scherm van het hoofdsein gemonteerd dienen te worden. Omdat we een matrix gebruiken, is de instructie in de handleiding niet meer van toepassing.

Modificatie montageprint van het hoofdscherm
Gemodificeerde montageprint

Voor de montage van de LEDs kan beginnen, moeten we eerst de montageprint van het hoofdsein iets aanpassen.

Omdat we een matrix gaan toepassen, kan deze niet in originele staat worden toegepast.

Hiernaast is de montageprint afgebeeld. De achterzijde, waarop de koperbanen zich bevinden, is naar ons toegekeerd. In de afbeelding is met pijlen aangegeven, waar de twee onderbrekingen in de gemeenschappelijke baan zijn gemaakt.

Met een scherp hobby mes en een beetje geduld is dit snel gedaan. Maak telkens twee sneden naast elkaar in de koperbaan, op de plek waar een onderbreking moet komen. De afstand tussen de sneden is ca. 1 mm. Dit is ruim voldoende voor een betrouwbare scheiding.

Probeer niet in een keer door de koperbaan te gaan, maar maak liever op dezelfde plek meerder sneden. Zorg ook voor een vlakke, stevige ondergrond en zorg dat de print niet doorbuigt en breekt.

Wanneer de snede voldoende diep is, kan met het hobby mes voorzichtig het te verwijderen stukje koperbaan worden weggehaald. Lukt het niet goed, dan kan het nodig zijn de sneden iets dieper te maken. Probeer wel de print verder intact te laten.

LEDs hoofdsein plaatsen
LEDs pcb hoofdseinLEDs hoofdsein gemonteerd

Hiernaast is de aangepaste print voor het hoofdsein alle LEDs schematisch weergegeven. Let met name op de oriëntatie van de LEDs. Met uitzondering van de beide LEDs Hp0, zijn de anodes van de LEDs links en de kathodes rechts georiënteerd.

De LED 1Hp0 (de linker rode LED) is precies andersom gemonteerd. De LED voor 2Hp0 (de rechter rode LED) heeft de anode aan de bovenzijde en de kathode aan de onderzijde van de print.

In de foto rechts zien we de print zoals deze uiteindelijk is opgebouwd. We zullen navolgend de opbouw stap voor stap beschrijven.

Stap 1 - de witte LEDs
Witte LEDs pcbWitte LEDs gemonteerd

Als eerste monteren we de witte LEDs. Dit "component" bestaat uit een kleine subprintje, waarop de SMD-LEDs zijn voor gemonteerd.

Dit is wel net zo makkelijk want het solderen van SMD-LEDs met de hand is werk voor specialisten.

Ook hier is de oriëntatie belangrijk, net als bij de losse LEDs. In de linker foto zien we de achterzijde van het subprintje met de witte LEDs.

De bovenzijde hiervan komt richting de bovenzijde van de montageprint.

Daarnaast toont de rechter foto de montageprint met de witte LEDs gemonteerd. We hebben deze als eerste gemonteerd omdat deze de minst hoogste op de montageprint zijn. Dat vergemakkelijkt de verdere opbouw.

Stap 2 - overige LEDs
Linker LEDs pcbAlle LEDs gemonteerd

We gaan vervolgens de rest van de LEDs monteren. Eerst de LEDS aan de linker zijde, Hp1, 1Hp0 en Hp2. Resp. een groene, rode en gele LED.

Denk om de juiste oriëntatie. Soldeer nu eerst alleen de rechter LED aansluitdraden vast, vanaf de achterzijde van de montageprint gezien.

Knip nu van de rode en de groene LED de andere aansluitdraad op ongeveer 3 mm boven de montageprint af.

Vouw deze vervolgens om, die van de groene LED naar links en die van de rode LED naar boven. Zie ook de meest rechtse foto hiernaast.

Soldeer nu deze omgebogen draden op beide printvlakken vast. Deze doorverbindingen zijn nodig voor de goede werking van ons matrix gestuurde sein. Knip vervolgens de resterende draad van de gele LED kort af en soldeer deze ook vast.

Tenslotte wordt de tweede rode LED gemonteerd en vastgesoldeerd. De montageprint voor het hoofdsein is nu klaar. Er moet nog een doorverbinding komen, maar deze bespreken we bij het aansluiten van de aansluitdraden.

Hp scherm gemonteerd

We kunnen nu de print in het scherm van het hoofdsein monteren. Dit zou vrij gemakkelijk moeten gaan ware het niet, dat door de gewijzigde oriëntatie van de LEDs, dit niet helemaal zonder extra inspanning gaat lukken.

Gewoonlijk klikt de montageprint in het scherm vast, maar nu zullen we dit ook moeten lijmen. Gebruik hier echter geen secondelijm voor. Persoonlijk adviseer ik liever cristal clear. Dit heeft twee voordelen en werkt net zo goed.

Ten eerste laat deze lijm geen vieze vlekken achter of witte uitslag. Dit is met name prettig voor de "lenzen" van de lampen. In dit geval het gedeelte van de LEDs dat min of meer door het scherm heen steekt.

Ten tweede laat cristal clear zich gemakkelijk verwijderen. Dat is dan weer handig als er onverhoopt wat gerepareerd moet worden. Als alles goed is gegaan, moet het resultaat er uit zien zoals hiernaast afgebeeld.

 

Tot zover de opbouw van het scherm voor het hoofsein. In het volgende deel gaan we het scherm voor het voosein opbouwen.

- Wordt vervolgd -

Gepubliceerd 17-11-2019