Wegens tijdgebrek en heroverwegingen wordt deze serie tijdelijk geparkeerd. In het najaar van 2020 hopen we de draad weer op te kunnen pakken