Afdrukken

Medio 2017

We hebben even niet van ons laten horen maar we zijn nog steeds springlevend. Intussen is er een begin gemaakt met de "stoffering" van de baan. In ons geval betekent dat de aanleg van enige sloten en het strooien van gras.
Overzicht baan oost

We hebben nog maar eens een overzichtsfoto van de baan geplaatst, dit keer gezien vanaf de oostelijke zijde van het station (de baan staat bij ons in de clubruimte met de "rug" naar het westen).

We hebben in verband met de werkzaamheden de losse bebouwing zoveel mogelijk weggenomen. Zo kunnen we overal beter bij maar beschadigd er ook minder. Altijd prettig. Wanneer de scenery straks bijna gereed is gaan we de bebouwing definitief plaatsen.

We zullen eens nader ingaan op met name de aanleg van de sloten en het strooien van het gras.

We laten voorlopig even alleen het resultaat zien en zullen aangeven hoe een en ander tot stand is gekomen. In een later artikel zullen we op de technische details terug komen. Wellicht kunnen we dan ook een filmpje er bij plaatsen, bv. het aanbrengen van het gras.

Een eerste indruk

Station zijde oost uitgelicht

Hiernaast is een deel van de oostzijde van het station uitgelicht. Uiterst rechts is een groenstrook en een spoorsloot te herkennen. Het is wellicht niet helemaal duidelijk maar het geeft toch een aardig idee van hoe het er straks gaat uit zien.

Van links naar rechts zien we naast het ballastbed wat dor gras of struikgewas, vervolgens de spoorsloot en tenslotte een strook met gras. In dit gras verscholen loopt nog een sintelpaadje.

Vanaf een afstandje gezien vinden wij dat het er heel aardig uit ziet. Hieronder is nog een close-up van dit stukje, iets verderop, te zien (dit keer in oostelijke richting gezien).

Realisatie

Detail stoffering

Hiernaast is de stoffering in detail te bekijken. Van links naar rechts de groenstrook met sintelpad, de spoorsloot en het emplacement van het station.

De spoorsloot werd als eerste aangelegd en is qua diepte zeer bescheiden: slechts enkele millimeters. Meer is eigenlijk niet nodig en gelijk aan het niveau van de waterspiegel.

De gehele diepte wordt gesuggereerd door een uitgekiende schildering van het "wateroppervlak". Deze bestaat uit niet veel meer dan wat donkere bruine en groene tinten. Dit werd vervolgens behandeld met een voor dit doel in de handel verkrijgbaar "water" vernis of lak (we komen hier in een ander artikel nog wel op terug).

Vervolgens was het tijd voor het instrooien van het sintelpad. Dat gaat geheel op de zelfde wijze als je ballast wilt instrooien, dus daar is niets nieuws onder de zon.

TIP :
Overigens, dat even tussendoor, de ondergrond werd voor het strooien nog behandeld met een laag verf die aarde suggereert. We gebruiken onder andere stroken 3 mm blauwe/paarse vloerisolatieplaten om reliëf aan te brengen.
En je wilt natuurlijk niet dat dit doorschijnt in het uiteindelijke resultaat ...

En dan word tenslotte het gras aangebracht. Hiervoor maken wij gebruik van een elektrostatische vezelstrooier – ook wel "grass-master" genaamd – omdat dan de vezels mooi rechtop gaan staan. Zouden we dat niet doen dan zouden de vezels als nat haar op de ondergrond plakken. En dat is "natuurlijk" natuurlijk (sic) geen gezicht.

Verder

Intussen hebben we ook besloten de baan een stukje te laten zakken. We kregen van bezoekers met kinderen regelmatig de opmerking dat de kleintjes de baan slecht konden zien. We hebben dit ter harte genomen en dus de poten wat ingekort. Dit had voor ons zelf als bijkomend voordeel dat het ook wat makkelijker werken is aan de baan. Ach ja, we worden allemaal een dagje ouder ...

Tot een volgende keer!