Wat is er nu zoal anders aan deze site?

Uiterlijk

Om te beginnen hebben we het uiterlijk aangepast. De toch wel donkere achtergrond met licht gekleurde tekst was op termijn gezien toch niet zo'n beste keuze. Dus hebben we gekozen voor donkere of zwarte tekst op een lichte achtergrond. Hiermee hebben de gebruikers toch de meeste affiniteit en leest dat het makkelijkst blijkt uit ervaringen en onderzoeken.

Deze donkere kleur tekst heeft overigens alleen betrekking op de koppen van de artikelen, de inhoud is gewoon zwart. Dit geeft toch wat contrast en onderscheid tussen de gewone tekst en de koppen maar is niet zo verdreven dat het contrast met de tekst te groot wordt.

Menu structuur

Dit had natuurlijk ook consequenties voor de kleuren van de menu's die gebruikt worden. Deze hebben voorlopig de standaard instelling van het framework [1] gekregen. Omdat de wijzigingen aan dit nieuwe framework gering zijn moet nog blijken of het zinvol is of niet om dit ook aan te passen.

Er is wel wat gerangschikt en geschoven is met rubrieken. Ook op deze site bevindt zich het menu aan de top van de pagina, direct onder het site logo. Natuurlijk zal het menu nog wat wijzigingen ondergaan naar mate de site meer gevuld raakt of een aanpassing van de rubricering dit noodzakelijk maakt.

Verwijderd

Helaas, we ontkomen er niet aan dat er soms dingen op een site zijn die we moeten verwijderen. Hetzij omdat ze verouderd zijn, hetzij omdat we het nut er niet meer van inzien. Een ding is noodgedwongen verwijderd en dat is de link voor de Dutch Railway Weg Ring. Deze al dan niet nuttige link maakte het mogelijk om snel naar een andere site voor modelspoor in Nederland te springen. Deze site is echter door diverse veiligheidssites aangemerkt als onveilig, terecht overigens naar onze ervaring.

Reactieformulier

Een ander heet hangijzer is en blijft voorlopig het reactieformulier. Hoe handig dit hulpmiddel ook is, telkens blijkt weer dat dit door hackers en webbots gebruikt wordt om ongewenst reclame te verzenden. Zolang er nog geen betrouwbare oplossing beschikbaar is, zal deze mogelijkheid voorlopig even niet aanwezig zijn.
NOOT: Met de nieuwe Google reCAPTCHA lijkt het er op dat het nu mogelijk is weer een contactformulier te gebruiken, zonder dat u als gebruiker er veel van zult merken en dat webbots goed geweerd worden. We gaan het dus weer proberen.

Kalender

Deze toevoeging aan de site kende nogal wat problemen, niet is de laatste plaats omdat er problemen waren met de veiligheid van de site. Totdat er een goede module hiervoor gevonden is doen we het voorlopig met een eenvoudige pagina waar we de komende activiteiten onder zetten.

En dan tenslotte de inhoud

Wat natuurlijk altijd veranderd is de inhoud van een site. Wij hopen dat dit een verandering zal blijken ten goede. Het kost ons natuurlijk enige tijd om alle artikelen, die wij in de loop der jaren hebben gepubliceerd, te beoordelen. Wat waard is om bewaard te blijven zullen wij, al dan niet geactualiseerd of aangevuld, terug gaan plaatsen.

 

[1] https://demo.wright.joomlashack.com/